O KUŽKI HONEY

 

KUŽKA HONEY

Prijazna, šest let stara zlata prinašalka. Tri leta je z mano (njeno vodnico), enkrat tedensko delala v osnovni šoli, kot šolski pes. Brezhibno je urejena, z ustreznim kinološkim znanjem in zdravniškim spričevalom o primernosti za opravljanje tovrstnega dela.

Njena vloga pri delu z otroki je zelo pomembna. Raziskovalci so potrdili, da imajo živali številne pozitivne vplive na ljudi. Tudi samorefleksije učiteljev in učencev, ki so bili prisotni pri urah, kjer je sodelovala psička Honey, so pokazale, da se je zaradi prisotnosti kuža v oddelku:

  • izboljšala komunikacija med učenci;
  • povečala vključenost učencev s posebnimi potrebami;
  • dvignila motivacija za dokončanje dela;
  • povečala participacija učencev;
  • dvignila samozavest introvertiranih učencev;
  • povečala zmožnost empatije;
  • povečala zmožnost obvladovanja lastnih čustev;
  • ustvarilo prijetno okolje zaupanja, sproščene klime in splošnega zadovoljstva pri udeležencih.

 

Referenca: http://tacka.splet.arnes.si/