O IZVAJALKI

Tečaje, delavnice, svetovanja in predavanja pri Zlatem jabolku  izvaja mag. Janka Bergel Pogačnik svetovalka za osebni in profesionalni razvoj. Leta 1997 je diplomirala na Pedagoški fakulteti na smeri razredi pouk, leta 2016 je magistrirala na področju socialne pedagogike.

V svojem triindvajset letnem poučevanju v osnovni šoli je prepletala različne strategije, ki spodbujajo kritično razmišljanje otrok, aktivno in sodelovalno učenje ter samoevalvacijo. V osnovni šoli je deset let poučevala angleški jezik učence od tretjega do osmega razreda. Eno leto je delala v oddelku podaljšanega bivanja in bolnišničnem oddelku šole. Preostala leta je poučevala v prvi triadi devetletne osnovne šole. V profesionalnem razvoju je pridobila certifikat trenerke RWCT (branja in pisanja za kritično mišljenje), sodelovala s pedagoškim inštitutom v modelu Korak za korakom in delovanju, spremljanju in izvajanju kazalnikov ISSA za kakovostnejšo šolo 21. stoletja. V osnovni šoli je več let  vodila inovacijski projekt SOS tačka in projekte, ki so vezani na prebiranje pravljic ter na učenje o človekovih pravicah.

 

V svojem znanstveno magistrskem delu s področja socialne pedagogike je razvila model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. V empirično raziskavo je bilo vključenih 200 staršev, 20 učiteljev in 200 učencev, ki so z aktivnostmi in vključevanjem prispevali h kvalitetnejšim odnosom in vplivali na klimo na šoli.

 

Od leta 2015 v tandemu s psičko Honey raziskuje odnose in ustvarja spodbudno učno okolje. Trdno verjame, da so odnosi med udeleženci v vzgojno izobraževalnem procesu temelj, na katerem se lahko gradi trajno znanje.

Leta 2019 je ustanovila Zlato jabolko svetovalnico s pomočjo psa in risbe, kjer po svojem avtorskem programu vodi delavnice, tečaje in individualna svetovanja za otroke s pomočjo kuža. Po Sloveniji izvaja predavanja za starše in učitelje. Je avtorica knjige Kadar kuža spreminja odnose – Učenje socialnih veščin s pomočjo psa.

Od januarja 2019 je certificirana učiteljica 3 stopnje po metodi fraktalne risbe. V svetovalnici  izvaja program »Zrcalce, zrcalce o meni povej« , kjer se udeleženci seznanijo in navdušijo nad metodo fraktalne risbe.

Reference:

https://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/5c98d6e9c9faf/uciteljica-ki-premika-meje

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84972&lang=slv

https://familylab.si/wp-content/uploads/2017/09/Nova_vzgojiteljica_Sept17.pdf

https://odkrito.svet24.si/clanek/zivljenjskislog/domace-naloge-je-skrb-starsev-odvec-606418

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6870