O MENI

Tečaje, delavnice, svetovanja in predavanja pri Zlatem jabolku  izvajam mag. Janka Bergel Pogačnik svetovalka za osebni in profesionalni razvoj. Leta 1997 sem diplomirala na Pedagoški fakulteti na smeri razredi pouk, leta 2016  magistrirala na področju socialne pedagogike.

V svojem triindvajset letnem poučevanju v osnovni šoli sem prepletala različne strategije, ki spodbujajo kritično razmišljanje otrok, aktivno in sodelovalno učenje ter samoevalvacijo. V osnovni šoli sem deset let poučevala angleški jezik učence od tretjega do osmega razreda. Eno leto sem delala v oddelku podaljšanega bivanja in bolnišničnem oddelku šole. Preostala leta sem poučevala v prvi triadi devetletne osnovne šole. V profesionalnem razvoju sem pridobila certifikat trenerke RWCT (branja in pisanja za kritično mišljenje), sodelovala s pedagoškim inštitutom v modelu Korak za korakom in delovanju, spremljanju in izvajanju kazalnikov ISSA za kakovostnejšo šolo 21. stoletja. V osnovni šoli sem več let  vodila inovacijski projekt SOS tačka in projekte, ki so vezani na prebiranje pravljic ter na učenje o človekovih pravicah.

V svojem znanstveno magistrskem delu s področja socialne pedagogike sem razvila model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. V empirično raziskavo je bilo vključenih 200 staršev, 20 učiteljev in 200 učencev, ki so z aktivnostmi in vključevanjem prispevali h kvalitetnejšim odnosom in vplivali na klimo na šoli.

Od leta 2015 v tandemu s psičko Honey raziskujem odnose in ustvarjam spodbudno učno okolje. Trdno verjamem, da so odnosi med udeleženci v vzgojno izobraževalnem procesu temelj, na katerem se lahko gradi trajno znanje.

Leta 2019 sem ustanovila Zlato jabolko svetovalnico s pomočjo psa in risbe, kjer po svojem avtorskem programu vodim delavnice, tečaje in individualna svetovanja za otroke s pomočjo kuža. Po Sloveniji izvajam predavanja za starše in učitelje. Sem avtorica knjige Kadar kuža spreminja odnose – Učenje socialnih veščin s pomočjo psa.

Od januarja 2019 sem certificirana učiteljica 3 stopnje po metodi fraktalne risbe. V svetovalnici  izvajam program »Zrcalce, zrcalce o meni povej« , kjer se udeleženci seznanijo in navdušijo nad metodo fraktalne risbe.

Reference:

https://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/5c98d6e9c9faf/uciteljica-ki-premika-meje

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84972&lang=slv

https://familylab.si/wp-content/uploads/2017/09/Nova_vzgojiteljica_Sept17.pdf

https://odkrito.svet24.si/clanek/zivljenjskislog/domace-naloge-je-skrb-starsev-odvec-606418

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6870