VIZITKA

Mag. Janka Bergel Pogačnik svetovalka za osebni in profesionalni razvoj je po izobrazbi  učiteljica, ki je leta 1997 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na smeri razredni pouk.

V svojem triindvajset letnem poučevanju v osnovni šoli je prepletala različne strategije, ki spodbujajo kritično razmišljanje otrok, aktivno in sodelovalno učenje ter samoevalvacijo. V osnovni šoli je deset let poučevala angleški jezik učence od tretjega do osmega razreda. Eno leto je delala v oddelku podaljšanega bivanja in bolnišničnem oddelku šole. Preostala leta je poučevala v prvi triadi devetletne osnovne šole. V profesionalnem razvoju je pridobila certifikat trenerke RWCT (branja in pisanja za kritično mišljenje), sodelovala s pedagoškim inštitutom v modelu Korak za korakom in delovanju, spremljanju in izvajanju kazalnikov ISSA za kakovostnejšo šolo 21. stoletja. V osnovni šoli je več let  vodila inovacijski projekt SOS tačka in projekte, ki so vezani na prebiranje pravljic ter na učenje o človekovih pravicah.

V svojem znanstveno magistrskem delu s področja socialne pedagogike je razvila model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. V empirično raziskavo je bilo vključenih 200 staršev, 20 učiteljev in 200 učencev, ki so z aktivnostmi in vključevanjem prispevali h kvalitetnejšim odnosom in vplivali na klimo na šoli.

Od leta 2015 v tandemu s psičko Honey raziskuje odnose in ustvarja spodbudno učno okolje v šoli. Trdno verjame, da so odnosi med udeleženci v vzgojno izobraževalnem procesu temelj, na katerem se lahko gradi trajno znanje.

Leta 2019 je ustanovila Zlato jabolko – šolo socialnih veščin, kjer po svojem avtorskem programu vodi delavnice za otroke. Po Sloveniji izvaja predavanja za starše in učitelje. Je avtorica knjige Kadar kuža spreminja odnose – Učenje socialnih veščin s pomočjo psa.