Beseda o knjigi in avtorici

Knjiga je praktični priročnik, ki je nastal na podlagi avtoričinih  dvajsetletnih delovnih izkušenj pri delu z otroki na podlagi teorije izbire in celostnega pogleda na otroke. Knjiga je rezultat prakse zadnjih let, ko je v svoje delo pri sistematičnem razvijanju socialnih veščin pri otrocih vključevala svojega psa.

Priročnik sestoji iz dveh delov.

V prvem delu je predstavljeno kratko teoretsko ozadje, kjer izvemo nekaj o pozitivnih vplivih terapevtskega psa, zakaj je potrebno učence načrtno učiti in razvijati socialne spretnosti, kaj je to učenje in razvijanje socialnih spretnosti pri učencih s pomočjo terapevtskega kuža, kdo izvaja učenje in razvijanje socialnih spretnosti pri učencih s pomočjo terapevtskega kuža in kdo pri tem sodeluje, kdaj in kje se to lahko izvaja, kako se izvajajo dejavnosti za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti pri učencih s pomočjo terapevtskega kuža ter tudi o nujnosti predhodne priprave vseh udeležencev na prihod  terapevtskega psa.

Vsebina drugega dela vsebuje konkretne korake za izvajanje dejavnosti z učenci in terapevtskim kužem. Predstavljenih je 21 tem, ki jih je avtorica praktično izvedla s svojimi učenci in kužem, med drugim: Kako sodelovati? Kako se znati dobro igrati? Kako bolj zaupati? Kako izboljšati potrpežljivost? Kako poskrbeti za prožnost svojih možganov? Kako prestrašiti strah? …

Vsaka tema temelji na principu štirih korakov v procesu učenja socialne spretnosti. Najprej na hudomušen način predstavi živalski svet, s čimer avtorica približa socialno spretnost otrokom in jih motivira za aktivno vključevanje pri učenju izbrane socialne spretnosti. V nadaljevanju vključuje skupinske dejavnosti, pogovore in igre vlog. Učenci se ob določeni socialni veščini opredelijo, argumentirajo svoje odločitve in izmenjujejo izkušnje. V procesu skupinskih dejavnosti  sodelujejo  učenci in terapevtski kuža. Zadnji korak je evalvacija in  izdelava načrta za udejanjanje spretnosti v vsakdanjem življenju. Vsi koraki v priročniku so opisani sistematično, pregledno in zelo konkretno.

Opisane  dejavnosti in način dela ob prisotnosti kuža, lahko prenesemo in uporabimo  v vseh vzgojnih  okoljih. Primerne so za vse vzgojno-izobraževalne inštitucije in za vse izvajalce (učitelji, svetovalni delavci, člani različnih klubov, delavnic, dijaki, študenti …), ki si poleg numeričnega spremljanja kakovosti in rezultatov želijo izboljšati kakovost odnosov.

Lahko so posamezne tematske ure oddelčne skupnosti; tedenske ali mesečne delavnice pa se lahko izvajajo v jutranjem ali popoldanskem času. Dejavnosti se lahko izvajajo kot interesna dejavnost ali pa kot vsebinska popestritev usmerjene dejavnosti v času podaljšanega bivanja.

Prava vrednost priročnika je v tem, da je nastal pri praktičnem delu in z izkušnjami avtorice.

 

O avtorici:

Magistrica Janka Bergel Pogačnik je učiteljica razrednega pouka, ki je leta 1997 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem poučevanju prepleta različne strategije, ki spodbujajo kritično razmišljanje otrok, aktivno in sodelovalno učenje ter samoevalvacijo. V svojem magistrskem delu je razvila model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. Od leta 2015 v tandemu s terapevtsko psičko Honey raziskujeta odnose in ustvarjata spodbudno učno okolje v šoli. Trdno verjame, da so odnosi med udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu temelj, na katerem se lahko gradi trajno znanje. Leta 2019 je ustanovila Šolo socialnih veščin, kjer po svojem avtorskem programu vodi delavnice za otroke. Z možem, s sinom in z zlato prinašalko Honey živi v mirni vasici pri Begunjah na Gorenjskem.