Šolsko leto 2021/2022 brezplačni POGOVORI S HONEY

V novem šolskem letu 2021/2022 bova imeli pri Zlatem jabolku brezplačne Pogovore s kužko Honey.

To bodo delavnice s sprehodi, popoldnaske interesne dejavnosti za osnovnošolce – ljubitelje kužkastega sveta.

Pogovarjali se bomo o vsakdanjih izzivih, o tem, kako vzgajati kužka, dodali bomo še kakšno tehniko za sprostitev,

utrjevali naše socialne veščine preko kužkastega sveta… Kakšno vsebino bova  dodali tudi po želji udeležencev…

Kdaj?

Kako?

Kje?

Vse to bova pa objavili sproti na FB in  spletni strani.