Šolanje na domu, inštrukcije, minute za suport in utrjevanje pri učenju

Po predhodnem dogovoru izvajamo različne alternativne oblike učenja, utrjevanja, ki temeljijo na :

  • konstuktivističnih idejah,
  • RWCT tehnikah (branje in pisanje za kritično mišljenje)
  • celostnem pristopu
  • pet therapy

kontkt: 040 436 352

 

1. Inštrukcije za ANG, SLJ, GEO; ZGO za osnovno šolo

Inštrukcije izvajamo individualno, po dogovoru. Na srečanjih je lahko prisotna kužka HOney

Prijave: na info@zlato-jabolko.si                                Cena: 20Eur/ura

 

2. Utrjevanje predelane šolske snovi pri ANG

Za učence, ki sicer nimajo učnih težav, a si želijo utrjevanja za pridobitev  samozavesti pri  za uporabi tujega jezika, nudimo usmeritve in suport pri utrjevanju šolske snovi.

Učno utjevanje nudimo individualno ali skupinsko (bratje, sestre). Na srečanjih je lahko prisotna psička HOney.

Prijave: na info@zlato-jabolko.si                                    Cena: 20 Eur/uro

 

3. Vaša želja, ki nas spodbudi, da z vami oblikujemo program… Obrnite se na nas…

040436352 (Janka)